Perkarbonát sodný - bělidlo a dezinfekce 1kg

EKODROGERIE | Kód: 418-465

Perkarbonát sodný - bělidlo, 1kg
vynikající bělicí a oxidační činidlo; ekologický prací prostředek
surovina na praní a čištění v domácnosti

Dostupnost
Skladom
65,00 Kč
54,17 Kč bez DPH

(Při odběru nad 5kg, je nutná platba převodem a poštovné bude navýšené)
vynikající bělicí a oxidační činidlo; ekologický prací prostředek
surovina na praní a čištění v domácnosti

CHARAKTERISTIKA:

Nazývá se také peruhličitan sodný nebo peroxouhličitany sodný. Jde o molekulární sloučeninu sody a peroxidu. Po rozpuštění ve vodě se rozkládá zpět na sodu a peroxid - soda peří a peroxid bílí. Proto se používá jako ekologický prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo. Používá se k bělení prádla, záclon, plenek a pod. a také k namáčení bílého a stálobarevného prádla za účelem odstranění skvrn (od trávy, vína, krve ...).
Při praní účinkuje již při 40°C.
Může se použít jako účinná složka čisticích prostředků v domácnosti.
Je vhodný i pro alergiky.
Je biologicky odbouratelný.


Vzhled: sypká krystalická látka - prášek
Barva: bílá
Vůně: bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: typ. 140 g / l
pH (10 g / l, 25 ° C): typ. 10,5
Sypká měrná hmotnost: 900 - 1200 kg / m3
Bod tání:> 60 ° C
Hořlavost: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár!

 

POUŽITÍ:

ekologický prostředek na praní, bělení a čištění v domácnosti
Dávkování na praní
3 lžíce perkarbonátu sodného + 1 lžíce strouhaného mýdla Jelen
nebo
1 - 2 lžíce perkarbonátu sodného přidat k pracímu prášku na bílé prádlo

 

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečné složky: Uhličitan sodný, peroxihydrát
H272 - Může zesílit požár; oxidační činidlo.
H302 - Škodlivý po požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P220 - Uchovávejte / skladujte mimo oděvů / ... / hořlavých materiálů.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličeje.
P210 - Uchovávejte mimo dosah tepla / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a pokud je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
P370 + P378 - V případě požáru: K hašení použijte vodní mlhu.
P401 - Uchovávejte v suchu při teplotě max. do 40 ° C.

Momentálně zde nejsou žádná hodnocení.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Související produkty